กล้องวงจรปิด DS-2CE56D0T-IR ราคา 2,640.- บาท
กล้องวงจรปิด DS-2CE56D0T-IT3(3.6mm)
กล้องวงจรปิด DS-2CE16D0T-IRP(3.6mm)
กล้องวงจรปิด DS-2CE16D0T-IR(3.6mm) รับประกัน 2 ปี
กล้องวงจรปิด DS-2CE16D0T-IT1(3.6mm)
กล้องวงจรปิด DS-2CE16D0T-IT3(3.6mm) รับประกัน 2 ปี ราคา 3,360.- บาท
กล้องวงจรปิด DS-2CE16D0T-IT5(6.0mm) รับประกัน 2 ปี ราคา 3,960.- บาท
กล้องวงจรปิด DS-2CE56D7T-ITM(2.8mm)
กล้องวงจรปิด DS-2CE56D7T-IT1(2.8mm)
กล้องวงจรปิด DS-2CE56D7T-IT3 รับประกัน 2 ปี ราคา 3,900.- บาท
กล้องวงจรปิด DS-2CE16D7T-IT(3.6mm) รับประกัน 2 ปี ราคา 3,400.- บาท
กล้องวงจรปิด DS-2CE16D7T-IT1(3.6mm) รับประกัน 2 ปี ราคา 3,760
กล้องวงจรปิด DS-2CE16D7T-IT5(6.0mm) รับประกัน 2 ปี ราคา 4,520.- บาท
กล้องวงจรปิด DS-2CE56D7T-ITZ(2.8-12mm) ราคา 6,520.- บาท
กล้องวงจรปิด DS-2CE56D7T-VPIT3Z คาคา 7,660.-
กล้องวงจรปิด DS-2CE16D7T-IT3Z(2.8-12mm) ราคา 6,660.- บาท
งานติดตั้งที่นิตยาอพาทเม้นท์
กล้องวงจรปิด DS-2CE56F7T-ITM(2.8mm) ราคา 4,680.- บาท
กล้องวงจรปิด DS-2CE56F7T-IT1(2.8mm) ราคา 4,920.- บาท
กล้องวงจรปิด DS-2CE56F7T-IT3(3.6mm) ราคา 5,160.- บาท
กล้องวงจรปิด DS-2CE16F7T-IT(3.6mm) ราคา 4,680 .- บาท
กล้องวงจรปิด DS-2CE16F7T-IT1(3.6mm) ราคา 5,040 .- บาท
กล้องวงจรปิด DS-2CE16F7T-IT3(3.6mm) ราคา 5,260.- บาท
กล้องวงจรปิด DS-2CE56F7T-IT3Z(2.8-12mm) ราคา 8,140 .- บาท
พระราม5ทองคำแมนชั่น
กล้องวงจรปิด DS-2CE56F7T-VPIT3Z(2.8-12mm) ราคา 9,460 .- บาท
กล้องวงจรปิด DS-2CE16F7T-IT3Z(2.8-12mm) ราคา 8,380.- บาท
เครื่องบันทึกภาพ DS-7108HGHI-F1 ราคา5,620.- บาท
เครื่องบันทึกภาพ DS-7116HGHI-F1 ราคา8,980.- บาท
เครื่องบันทึกภาพ HIKVISION รุ่น DS-7104HQHI-F1/N ราคา 4,870.- บาท
เครื่องบันทึกภาพ HIK VISION รุ่น DS-7108HQHI-F1/N ราคา 7,680.- บาท
เครื่องบันทึกภาพ HIKVISION รุ่นDS-7116HQHI-F1/N ราคา 12,800.- บาท
เครื่องบันทึกภาพ HIKVISION รุ่น DS-7204HQHI-F1/N ราคา 5,620.- บาท
เครื่องบันทึกภาพ HIK VISION รุ่น DS-7208HQHI-F1/N ราคา 8,500.- บาท
เครื่องบันทึกภาพ HIKVISION รุ่น DS-7216HQHI-F1/N ราคา 14,360.- บาท
เครื่องบันทึกภาพ HIK VISION รุ่น DS-7208HQHI-F2/N ราคา 9,820.- บาท
เครื่องบันทึกภาพ HIK VISION รุ่น DS-7216HQHI-F2/N ราคา 16,500.- บาท
เครื่องบันทึกภาพ HIK VISION รุ่น DS-7204HUHI-F1/N ราคา 8,260 .- บาท
เครื่องบันทึกภาพ HIK VISION รุ่น DS-7208HUHI-F1/N ราคา 12,920.- บาท
เครื่องบันทึกภาพ HIK VISION รุ่น DS-7204HUHI-F2/N ราคา 9,100 .- บาท
เครื่องบันทึกภาพ HIK VISION รุ่น DS-7208HUHI-F2/N ราคา 13,880.- บาท
เครื่องบันทึกภาพ HIK VISION รุ่น DS-7216HUHI-F2/N ราคา 26,180.- บาท
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ PS-DTR01SD ราคา 2,500.- บาท
เกียรติทวีค้าไม้
จอน คอเปอเรชั่น ติดตั้งเครื่อง C806
ซูมเพลส ม.กรุงเทพ ซ้อมเช็คเครื่อง C806
ไดซินตรวจเช็คกล้อง IP camera
พามาเนล สปา ซ็อมป้ายไฟ LED
ฟิลลิป ติดตั้งตู้สาขา SL1000
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ติดตั้งเครื่อง CMG280

                                  
Sitemap หมวดหมู่